hai~de
i came down like water
Honshu

Kantō
Tokyo - Tokyo
Kanagawa - Kamakura, Enoshima, Hakone

Kansai
Hyōgo - Kobe
Shiga - Otsu
Kyoto - Kyoto
Osaka - Osaka
Nara - Nara

Chūgoku
Hiroshima - Hiroshima
Hiroshima - Itsukushima
Okayama - Okayama

Chūbu
Shizuoka - Fujinomiya
Saitama - Kawaguchi

@темы: of mice and men, getaway